Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE RAKKAUSRUNOT RY

Rakkausrunot ry (”yhdistys”, ”sivusto”, ”me”) on sitoutunut www.rakkausrunot.fi ja www.runot.fi  –verkkosivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojaamiseen General Data Protection Regulationin (GDPR) eli EU:n laajuisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle, minkä tyyppistä tietoa keräämme sivustomme käyttäjistä (”käyttäjä”, ”jäsen”, ”sinä”) sekä siitä, kuinka käytämme tuota tietoa.

 

Keräämämme tiedot 

 

Antamasi tiedot näkyvät omassa profiilissasi pois lukien tiedot, jotka olet valinnut piilotettaviksi. Osa antamistasi tiedosta auttaa muita käyttäjiä filtteröimään käyttäjiä ja runoja omien hakupreferenssiensä mukaisesti. Keräämme käyttäjiltä seuraavat tiedot sivustojen käytön yhteydessä:

Rekisteröitymättömät käyttäjät:

 • evästeet: IP-osoite ja vierailun aikaleima 

 

Rekisteröityneet käyttäjät, jotka eivät ole valinneet sivustolla maksullisia lisäpalveluita:

 • tason 1 tiedot sekä lisäksi
 • käyttäjän valitsema käyttäjätunnus
 • sukupuoli
 • koko nimi (tieto ei näy julkisessa profiilissa)
 • sähköpostiosoite (tiedon voi piilottaa julkisesta profiilista)
 • asuinpaikkakunta (tiedon voi piilottaa julkisesta profiilista)
 • syntymäaika (tiedon voi piilottaa julkisesta profiilista)

 

Rekisteröitynyt käyttäjä voi lisäksi halutessaan tallentaa julkiseen profiiliinsa

 • www-osoitteensa
 • Facebook-profiilinsa osoitteen
 • omavalintaista kuvailevaa tekstiä
 • omia teoksiaan
 • itse ottamiaan valokuvia

 

Maksullisia lisäpalveluita valinneet rekisteröityneet käyttäjät eli sivustomaksun maksava käyttäjä ja yhdistyksen jäsen 

 • tasojen 1 ja 2 tiedot sekä
 • viimeisimmän käyttö- tai jäsenmaksun maksuajankohta sekä maksettu summa (tieto ei näy julkisessa profiilissa)
 • lähiosoite, postinumero ja kaupunki (tiedot keräytyvät Checkoutin toimesta maksutapahtumaa varten)  

Maksullisia lisäpalveluita valinnut rekisteröitynyt käyttäjä voi lisäksi halutessaan tallentaa julkiseen profiiliinsa

 • kuvatiedostoja
 • äänitiedostoja

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus

 

Sen lisäksi että osa tiedoista mahdollistaa sivuston hakutoiminnot, me voimme käsitellä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • syntymäpäivälistan generoiminen
 • käyttäjän ja sivustojen tai käyttäjän ja yhdistyksen välinen yhteydenpito 
 • maksuliikenne käyttäjän, Checkout-verkkomaksuvälittäjän ja yhdistyksen välillä
 • maksujen tarkastaminen
 • maksullisten käyttöominaisuuksien ylläpitämiseen liittyvät asiat  
 • runosivuston käyttöominaisuuksien salliminen ja poistaminen käyttäjän valitseman tason mukaisesti
 • salasanan uusiminen sekä tilattujen uutisten ja ilmoitusten toimittaminen 
 • estotilanteet tai muut vastaavat ylläpidolliset toimet runosivustolla
 • tunnistaminen esim. silloin, kun käyttäjä haluaa palauttaa käyttäjätunnuksensa, mutta ei muista tunnustaan tai ei voi nollata salasanaansa
 • kohdennettu käyttäjätiedottaminen kuten paikallistapahtumat, runonäyttelyt tai esitykset

 

Evästekäytäntö

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessasi seuraavan kerran samalla sivulla. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä, sillä ne helpottavat sivuston käyttöä mm. muistamalla käyttäjänimen tai valitut kieliasetukset. Evästeiden avulla kerätään myös käyttäjien IP-osoite ja sivustovierailun ajankohta. Tätä tietoa käytetään mahdollisissa estotilanteissa.

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön.
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

 

Tietojen luovuttaminen

 

Kaikki henkilötiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille pois lukien viranomaiset siinä tapauksessa, että meidän tai toisen tai kolmannen osapuolen lakiin perustuva etu niin vaatii.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa, jolloin ei ole kyse henkilötiedoista.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Nuoret sivustojen käyttäjät

Tapahtumaan ilmoittautuvien iän yhdistys varmistaa aina erikseen tapahtumakohtaisesti. 

GDPR-asetus määrittelee, että vanhempainvastuunkantajalta tarvitaan suostumus lapsen tietojen käsittelyyn silloin, kun lapsi on alle 13-16 vuotias.  

EU:n jäsenvaltiot määrittelevät itse, mikä on lapsuuden yläikäraja em. rajoissa. Suomi ei ole määritelmää tehnyt GDPR-asetuksen voimaan tulemiseen mennessä.

Alle 16-vuotiaan henkilön liittyessä yhdistyksen jäseneksi tai rekisteröityessä käyttäjäksi sivustolle muodostuu henkilön ja yhdistyksen välille sopimus, jolloin henkilön tietojen käsittelyyn suoraan käyttäjyyteen tai jäsenyyteen liittyviä asioita hoitaessa ei vanhempainvastuunkantajalta tarvita erillistä suostumusta.

Runosivustolle rekisteröityessä käyttäjät ilmoittavat syntymäaikansa. Tämä perustuu luottamukseen sivustoa ylläpitävän yhdistyksen ja käyttäjän väillä, sillä yhdistys ei käytössään olevalla tekniikalla pysty todentamaan kenenkään käyttäjän ilmoittamaa syntymäaikaa oikeaksi. Nuorimpien käyttäjien kohdalla todentaminen on vielä haasteellisempaa, sillä heillä ei useinkaan ole henkilökohtaisia pankkitunnuksia, joilla tunnistautuminen olisi mahdollista. Yhdistys on tietoinen tästä haasteesta ja tutkii myös muiden yhteisöjen toteutustapoja syntymäajan varmistamiseksi GDPR-asetuksen voimaantulon myötä.  

GDPR:n 8 artiklan tarkoitus on parantaa lasten henkilötietojen käsittelyn suojaa. Yhdistyksen ylläpitämillä sivustoilla noudatetaan samoja periaatteita sekä lasten että aikuisten henkilötietojen käsittelyssä. Kerättävä tieto minimoidaan, sitä käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan tarkoituksenmukaisesti ja se poistetaan kuten kohdassa kaksi on eritelty.   

 

Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Sivustomme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Emme vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä.

 

Tietojen poistuminen

 

Kun rekisteröitynyt käyttäjä, joka ei ole valinnut maksullisia lisäpalveluita profiiliinsa, poistaa profiilinsa sivustolta tai se poistetaan sääntörikkomuksen takia ylläpidon toimesta, kaikki tiedot poistuvat pysyvästi.

Kun rekisteröitynyt käyttäjä, joka on valinnut maksullisia lisäpalveluita profiiliinsa, poistaa profiilinsa sivustolta tai se poistetaan sääntörikkomuksen takia ylläpidon toimesta, niin nimi, maksupäivä ja summa säilyvät kuuden vuoden ajan sivuston Kauppa-toiminnossa sekä kirjanpidon koontilistalla (jolla mukana myös nimimerkki) kirjanpidollisista syistä.

 

Oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet

 

Yhdistys on rekisterinpitäjänä velvollinen huolehtimaan henkilötietojen ajantasaisuudesta. Sivustojemme käyttäjät kirjaavat kuitenkin aina itse omat tietonsa sivustoille huolehtien mm. siitä, että heillä on profiilissaan ajantasainen sähköpostiosoite tarvittavaa yhteydenpitoa varten. 

Sinulla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseäsi koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Huomaathan että tiedot perustuvat itse omaan profiiliisi tallentamiisi tietoihin.  

 

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustolla. On suositeltavaa tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Yhdistyksen ja sivustojen vastuu

 

Mahdollisen tietoturvaloukkauksen sattuessa yhdistys on yhteydessä sivustojen käyttäjiin heidän ilmoittamiensa sähköpostiosoitteiden kautta 72 tunnin sisällä tapahtuneesta. Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhteydenotto tapahtuu aikarajan sisällä.

Yhdistys tai sivustot eivät ole vastuussa palvelun tai käyttäjän yhteyksien turvallisuudesta palveluun tai palvelussa. Yhdistys tai sivustot eivät myöskään vastaa käyttäjien tietokoneohjelmille, laitteistolle tai muulle omaisuudelle sivustolla vieraillessa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Keräämiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä on Rakkausrunot ry. Yhteyshenkilö rekisterinpitoa ja henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on Raija Tuominen. Voit lähettää tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät tiedustelut osoitteeseen runoilijayhdistys@rakkausrunot.fi