Yhdistys

Rakkausrunot.fi on kaikille avoin foorumi, jossa rekisteröityneet käyttäjät voivat julkaista runoja. Sivustolle on rekisteröitynyt         n. 10 000 runoilijaa jotka ovat julkaisseet lähes 555 000 runoa.


 

Rakkausrunot ry
Yhdistysrekisterinumero 188417
Y-tunnus 1878411-4
Tony Kammonen

Mistä kaikki alkoi?

Toiminnan alkujuuret juontavat 1990-luvun lopulle. Tuolloin helsinkiläinen Tony Kammonen kirjoitti omille kotisivuilleen runon. Samalla hän lupasi julkaista muitakin hänelle lähetettyjä runoja sivustollaan.

Sivuston lukijat lähettivät hänelle runojaan yhä enenevässä määrin, ja vuonna 2001 Kammonen perusti Rakkaurunot.com -sivuston, johon runoilijat pystyivät itse laittamaan runojaan esille. 

Rakkausrunot ry perustettiin syksyllä 2003 ja rekisteröitiin 19. joulukuuta, jolloin sivuston ylläpitäjäksi tuli yhdistys, ja nykyinen rakkausrunot.fi-sivusto sai muotonsa. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Tony Kammonen, Pekka Lausas ja Jani Teppo. Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Pekka Lausas (2003-2010). Tony Kammonen nimettiin yhdistyksen kunniajäseneksi vuonna 2009.

Rakkausrunot ry on vuonna 2003 perustettu runoyhteisö, joka ylläpitää suosittua www.rakkausrunot.fi –runosivustoa. Sivustolla kirjoittaa lähes 10 000 harrasterunoilijaa, joista valtaosa suomalaisia nuoria aikuisia. 

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää kirjoitusharrastusta, ja se järjestää jäsenilleen mahdollisuuden paitsi julkaista tekstejään runosivustolla ja esitellä omia julkaisujaan yhdistyksen kotisivuilla, myös mahdollisuuden olla esillä erilaisissa tapahtumissa ja näyttelyissä sekä osallistua kirjoittamiseen liittyville kursseille.

Yhdistys on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, jolla ei ole palkattua henkilökuntaa. Toimintaa ylläpidetään vapaaehtoisten voimin.

Ajankohtaisia yhdistystapahtumiaYhdistyksen tarkoitus

Rakkausrunot ry:n tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää runojen ja muun kirjoittamisen harrastusta sekä edistää ja tukea aatteellisesti harrastekirjoittajien omaehtoista julkaisutoimintaa sekä koota runojen ja muun kirjoituksen harrastajat yhteiseen toimintaan. 

Yhdistyksen säännöt ovat PRH:n vahvistamat.

     Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm:

  • kulttuuritilaisuuksien kuten runonäyttelyiden järjestäminen
  • julkaisutoiminta kuten antologioiden kokoaminen ja julkaiseminen sekä www.rakkausrunot.fi sivuston ylläpitäminen
  • juhlien ja tapahtumien kuten runoilijatapaamisten eli miittien järjestäminen 
  • osallistuminen Taiteiden Yöhön
  • erilaisten kurssien järjestäminen
  • yhdistyksen kokoukset kaksi kertaa vuodessa
  • hallituksen kokoukset useamman kerran vuodessa

     Lisäksi:

  • yhdistys tekee kirjoitusharrastusta edistäviä aloitteita kuten tutkii mahdollisuuksia saada jäsenilleen tai näitä hyödyttävälle toiminnalle stipendirahoitusta (yhdistyksen on myös mahdollista jakaa itse stipendejä)
  • yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa muiden alan järjestöjen kanssa,  esim. Taiteiden Yö
  • yhdistys voi toimeenpanna tutkimuksia ja harjoittaa tiedotustoimintaa