Rytmittele

Perinteisen runon rytmi muodostuu runomitasta, jonka perustana on painollisten ja painottomien tavujen vaihtelu. 

Runon rytmiin vaikuttaa myös pitkien- ja lyhyiden tavujen vaihtelu. Lyhyet tavut ovat sellaisia, jotka päättyvät lyhyeen vokaaliin, pitkä tavu päättyy pitkään vokaaliin tai konsonattiin.

Esimerkiksi alla olevassa Juice Leskisen sanoissa käytetään molemmilla riveillä kolmea kuuden tavun ryhmää, joista kaksi ensimmäistä loppuu lyhyeen tavuun ja viimeinen pitkään (kaksi eri vokaalia peräkkäin). Lisäksi rivin ensimmäisen kuuden tavu ryhmä alkaa lyhyellä tavulla, toinen ja kolmas pitkällä tavulla.

Könysin taksista,     eipä oo kaksista,     kai moni kritisoi.
Jotenkin kireellä,     oudolla vireellä,     sielussain city soi.